Контакти със Scalene BG

Контакти

В Shycocan приветстваме възможността да разговаряме с потенциални партньори, клиенти или всеки, който има интерес да научи повече за трансформиращия потенциал на нашата технология.

Подкрепа

Изграден с превъзходни компоненти за по-дълготрайност

Гаранция за подмяна на място в големите градове

Професионална техническа поддръжка при поискване

Общи Условия

Scalene BG е доставчик на Shycocan Virus Aliation Device („Shycocan VAD“) — устройство, което неутрализира до 99,9% от определени класове вируси, само ако устройството е инсталирано, експлоатирано и поддържано според предписанията и при предварително определени условия, както е установено във вирусологичните лабораторни доклади. Shycocan Corporation, нейните образувания майки и нейните съдружници, дъщерни дружества, дружества за съвместно предприятие и техните съответни организатори, акционери, директори, мениджъри, служители, дистрибутори и партньори и агенции в канала не носят отговорност лично, индивидуално, съвместно или поотделно към която и да е лице или лица, които използват Shycocan Corporation ycocan VAD или към което и да е лице или лица, които потребителите на Shycocan VAD възнамеряват да защитят, и те не носят никаква отговорност към всяко лице, което може да хване някаква инфекция на всяко място преди или след напускане на районите, в които е Shycocan VAD инсталиран и работещ. Шикокан Корпорейшън се ангажира да пази своите клиенти в безопасност и защита. Нашите клиенти са длъжни да вземат всички предпазни мерки, предписани от държавните здравни органи в съответните им страни, за да гарантират, че те и техните клиенти, „служители и посетители са в безопасност.